مهندس آذروش در دیدار با مدیران ارتباطات و روابط عمومی شرکت‌های تابعه مطرح کرد: روابط عمومی ویترین و پیشانی هر سازمان و تعیین کننده نحوه اقدام و عمل در مسیر اقتصاد مقاومتی است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا