وزیر صنعت،معدن تجارت در حاشیه نمایشگاه توانمندی های صادراتی: کفش ملی می تواند لوکوموتیو معرفی صادرات ایران باشد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا