طی تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ کفش ملی مجری طرح کفش سلامت شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا