برگزاری مراسم قرعه کشی وام ضروری به بازنشستگان با حضور وزیرکار و مدیران هلدینگ آتیه صبا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا