مهندس ولی آذروش در نشست با مدیران ایرانگردی و جهانگردی:  با توهم و خیال پردازی نمی توان کار اقتصادی کرد/ آکادمی هتلداری بدون مجوز فعالیت و ساختمان قانونی - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا