برگزاری دومین دوره مسابقات موتور کراس با حمایت مالی شرکت ایران یاسا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا