مهندس آذروش در برنامه تلویزیونی «فرمول یک»  ورود هر ۱۰ گردشگر به کشور یک شغل ایجاد می‌کند - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا