مهندس آذروش در نشست با مدیران «آتیه صبا»:  خسارات توهم‌های اقتصادی جبران ناپذیر است/ ساماندهی شرکت ها در ۱۱ ماه گذشته - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا