گزارش تصویری بازدید مهندس ولی آذروش از بخش های مختلف «شرکت هواپیمایی آسمان» - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا