پیام تبریک مهندس آذروش به مناسبت انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا