با حضور وزیر کار و مهندس آذروش:اختتامیه دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری برگزار شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا