تاکید مهندس آذروش بر حضور کارکنان زیر مجموعه آتیه صبا در مراسم بزرگداشت مسافران سانحه هوایی یاسوج - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا