با حضور وزیر کار و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برگزار شد؛  مراسم بزرگداشت مسافران سانحه هواپیمای یاسوج - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا