شالباف خبر داد:  تسهیلات دو میلیون تومانی کفش ملی برای فرهنگیان - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا