در نشست خبری مشترک هلدینگ آتیه صبا و گروه صنعتی ملی مطرح شد: از احیای کفش ملی تا اقتصاد مقاومتی با ایجاد اشتغال مولد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا