کاشت نهال در روز درختکاری توسط مدیر عامل، معاونین و اعضای هیئت مدیره آتیه صبا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا