به دستور مهندس آذروش؛  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه هلدینگ آتیه صبا در سال ۹۶ انجام شد برگزاری آئین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید هلدینگ آتیه صبا - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا