از سوی نخستین اجلاس ملی «چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور»؛ مهندس آذروش چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا