سال ۹۷ بازنشست محور خواهد بود؛  دیدار نوروزی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ آتیه صبا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا