مهندس آذروش در دیدار نوروزی با کارکنان آتیه صبا؛ سال ۹۷ باید با همدلی، کار و تلاش بیشتر همراه باشد/ امانتدار قشر زحمتکش بازنشستگان هستیم - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا