آئین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید شرکت آتیه صبا برگزار شد؛ مهندس آذروش: کار اقتصادی نیازمند فضای آرام و بدون حاشیه است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا