با حضور مهندس آذروش:  آیین تکریم و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی برگزار شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا