مديرعامل هلدينگ آتيه صبا مطرح كرد؛ انقلابي عظيم دركارآفريني با استارت آپ حمل و نقل هلدينگ آتيه صبا در راه است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا