به مناسبت روز جهانی کارگر صورت گرفت؛ بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به همراه مهندس آذروش از گروه صنعتی ملی - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا