به مناسبت نیمه شعبان و با موافقت مهندس آذروش؛عبور و مرور از آزاد راه های قم-کاشان و تبریز- ارومیه برای بازنشستگان رایگان شد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا