مهندس آذروش در نشست هم اندیشی اعضای هیئت مدیره، مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و مدیران عامل شرکت های تابعه:  استراتژی مجموعه آتیه صبا استفاده از فناوری های نوین برای رقابت در بازار است - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا