مهندس آذروش در بازدید از مجتمع مس تکنار در بردسکن؛باید از تمام ظرفیت های معادن مس تکنار استفاده کرد/ پتانسیل های نهفته در این خاک به نفع اشتغال بیدار شود - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا