بيانيه مديرعامل هلدينگ آتيه صبا به مناسبت ارتحال امام خميني(ره) و قيام ١٥ خرداد - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا