پيام مدير عامل هلدينگ آتيه صبا به مناسبت روز جهاني قدس و رهنمودهاي مقام معظم رهبري - شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا