نمایش نوار ابزار

آگهی شماره یک

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

آگهی مزایده
شرکت صنعت پاک آتیه صبا(صپاص) در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودرو تویوتا پریوس مدل ۲۰۱۶ هیبریدی به رنگ آبی کاربنی مازاد بر نیاز خود را با شرایط ذکر شده در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی و واجد شرایط (طبق اسناد مزایده) می‌توانند، به آدرس زیر مراجعه و و اسناد مزایده را دریافت نمایند. متقاضیان می‌توانند از ابتدای وقت اداری روز چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۲ لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۸/۰۳/۲۸ جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده به محل شرکت واقع در خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری نبش رام پلاک ۵ طبقه پنجم مرکزی مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت سه شنبه ۹۸/۰۳/۲۸ و قیمت پایه ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
لازم به ذکر است شرکت در خصوص رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

print

بازدیدها: ۳۵۲

مطالب مشابه
دیدگاه ها