نمایش نوار ابزار

استراتژی

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

افزایش ارزش سرمایه

ایجاد بسترهای زیر ساخت ملی

تمرکز سرمایه و مدیریت بر ذخایر معدنی

گسترش فن آوری

تجهیز و نوسازی صنعت حمل و نقل کشور

ظرفیت سازی توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست

بازسازی مجموعه های گردشگری

تنفیذ الزامات HSE در شرکت های زیر مجموعه

تجارت الکترونیک و بهره وری اقتصادی از فضای مجازی

اصلاح ساختار نیروی انسانی

تعریف نمادهای جدید در جذب گردشگر خارجی

گسترش روابط بین الملل در زیر مجموعه های هلدینگ

حمایت از خلاقیت و نوآوری

تقویت شرکت های پویا در مجموعه آتیه صبا

بازدیدها: ۶۳۷۹