نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سیدعلیرضا عظیمی‌پور

مدیرعامل و عضوهیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

پست الکترونیک : ceo@atsabaco.ir

وب سایت:

وب سایت :

علیرضا بیگدلی

عضو غیرموظف و

رئیس هیات مدیره

ابراهیم سوزنچی کاشانی

عضو غیر موظف هیات مدیره

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  sozanchi@atsabaco.ir

عباس بابا‌گل زاده

عضو غیر موظف هیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک :

پست الکترونیک :  bigdeli@atsabaco.ir

سید علیرضا میرنیا

عضو موظف هیات مدیره

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  mirnia@atsabaco.ir

بازدیدها: ۱۷۹۴۱