نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سیدعلیرضا عظیمی‌پور

مدیرعامل و عضوهیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

پست الکترونیک : ceo@atsabaco.ir

وب سایت:

 

 

علی محمد علیخان زاده

رییس هیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : alikhanzadeh@atsabaco.ir

وب سایت :                    www.alikhanzadeh.com

علیرضا بیگدلی

عضو غیرموظف هیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

 

پست الکترونیک :  bigdeli@atsabaco.ir

ابراهیم سوزنچی کاشانی

عضو غیرموظف هیات مدیره

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  sozanchi@atsabaco.ir

سید علیرضا میرنیا

عضوهیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  mirnia@atsabaco.ir

بازدیدها: ۱۳۵۷۶