نمایش نوار ابزار

اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرپرست

سرپرست

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹-۰۲۱

پست الکترونیک : Ceo@atsabaco.com

وب سایت:

علی محمد علیخان زاده

رییس هیات مدیره

تلفن : ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۴۷۱

پست الکترونیک : alikhanzadeh@atsabaco.com

وب سایت :                    www.alikhanzadeh.com

علیرضا بیگدلی

عضو غیرموظف هیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

 

پست الکترونیک :  bigdeli@atsabaco.com

ابراهیم سوزنچی کاشانی

عضو غیرموظف هیات مدیره

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  sozanchi@atsabaco.com

سید علیرضا میرنیا

عضوهیات مدیره

 

تلفن :  ۲۶۶۵۳۴۶۹  –  ۲۶۶۵۳۳۷۵

پست الکترونیک :  mirnia@atsabaco.com

بازدیدها: ۱۲۵۷۲