نمایش نوار ابزار

کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا تشکیل شد

شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

اولین جلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در سال ۱۳۹۹ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه صبا ، نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بعد از تعیین اعضا توسط هیات مدیره شرکت در محل دفتر مرکزی با حضور مدیرعامل هلدینگ برگزار شد.

این کمیته به ریاست عباس بابا گل زاده ،عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ، غلامرضا فرساد امان الهی بعنوان عضو کمیته ، حمیدرضا فیالی بعنوان عضو کمیته و امیر دانایی ،معاون ادارای مالی هلدینگ بعنوان عضو تشکیل جلسه داد.

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبـود آن جهـت کسـب اطمینـان معقول از موارد زیر می باشد.

اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی،سلامت گزارشگری مالی،اثربخشی حسابرسی داخلی،استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

print

بازدیدها: ۱۲۱

مطالب مشابه
دیدگاه ها