نمایش نوار ابزار

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد برگزار شد

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵در محل هلدینگ آتیه صبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، در ابتدای جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت و در نهایت عملکرد مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد به نحو مشروط اعلام گردید.

در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته شرکت مذکور در سال ۱۳۹۸ در حوزه ­های مختلف توسط مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد.

و در نهایت نیز صورت مالی شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

تکالیف مجمع عمومی به هیأت مدیره:

  • پیگیری وضعیت مالیاتی شرکت
  • استفاده بهینه از کِشنده های گروه جهت تبدیل شدن شرکت به حمل و نقل سراسری
print

بازدیدها: ۶۵

مطالب مشابه
دیدگاه ها