نمایش نوار ابزار

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت صدرمعادن ایرانیان برگزار شد

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت صدرمعادن ایرانیان با حضور نماینده صاحبان سهام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه صبا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صدرمعادن ایرانیان با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹در محل هلدینگ آتیه صبا برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی قرائت و در نهایت عملکرد مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ شرکت صدرمعادن ایرانیان به نحو مشروط اعلام گردید.

در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته شرکت مذکور در سال ۱۳۹۸ در حوزه­های مختلف توسط مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد.

و در نهایت نیز صورت مالی شرکت صدرمعادن ایرانیان منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

تکالیف مجمع عمومی به هیأت مدیره:

  • ارائه گزارشی در خصوص وضعیت معادن ورزگ و مسگران
  • ارائه برنامه زمانبندی و تأمین منابع و همچنین ایستگاه های هدف در خصوص معدن ورزگ
  • ارائه برنامه جهت خروج از وضعیت کنونی شرکت (ماده ۱۴۱) به هلدینگ آتیه صبا
print

بازدیدها: ۹۲

دیدگاه ها