نمایش نوار ابزار

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برگزار شد

پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با حضور نماینده صاحبان سهام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه صبا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت مذکور و نماینده صاحبان سهام روز شنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹در محل هلدینگ آتیه صبا برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی قرائت و در نهایت عملکرد مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به نحو مشروط اعلام گردید.

در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته شرکت مذکور در سال ۱۳۹۸ در حوزه­های مختلف توسط مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره ارائه و به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت پاسخ داده شد.

و در نهایت نیز صورت مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

تکالیف مجمع عمومی به هیأت مدیره:

  • ارائه گزارش آخرین وضعیت پروژه سهلان و منابع مورد نیاز و زمانبندی جهت تکمیل فاز
  • پیگیری دعاوی حقوقی و ارسال به سهامدران عمده بصورت فصلی
  • ارائه گزارش از تفاهم با صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت مطالبات ظرف مدت ۱ ماه
print

بازدیدها: ۸۲

دیدگاه ها