نمایش نوار ابزار

چشم‌انداز

شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

چشم انداز شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا:

مطرح شدن به عنوان یک برند شناخته شده جهانی از طریق مدیریت بازار، خلق فرصت های جدید سرمایه گذاری ، دست یابی به بازارهای بین المللی و به کارگیری امکانات و سرمایه ها.

ماموریت:

ایجاد زمینه های لازم جهت دست یابی سرمایه گذاران بین المللی به فرصت های سرمایه گذاری در ایران

دستیابی به بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در زمینه صنعت ومعدن و حمل و نقل و گردشگری

مدیریت متمرکز، هدایت و راهبری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

افزایش بازده سرمایه گذاری و سودآوری از طریق به کارگیری امکانات مشترک و برقراری انضباط مالی در شرکت ها

کمک به رفاه حال بازنشستگان از طریق تقویت ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

توسعه زیرساخت های حمل و نقل و گردشگری در ایران

بازدیدها: ۶۴۹۵